El servei d’emprenedoria té per objectiu afavorir el desenvolupament econòmic del territori a través de l’acompanyament, assessorament i suport en la creació d’empreses i promoció d’accions de foment de l’esperit emprenedor. 

Servei de reempresa  

És un mecanisme professional pel qual una o més persones reemprendedoras accedeixen a la propietat d'una empresa d'altres, en funcionament, per fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la. 

La missió del servei és la consecució d'un entorn favorable per a la transmissió d'empreses entre persones empresàries i persones reemprendedores.