Pla de BarrisLa Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, fou votada pel Parlament de Catalunya a finals de maig del 2004, i el setembre d’aquell mateix any el Govern aprovava el Reglament que desplegava la Llei i en permetia la posada en marxa.

Com el seu nom indica, l’objectiu principal d’aquesta llei és promoure una transformació global d’aquells barris que requereixen una atenció especial. Es pretén reactivar-los i evitar-ne la degradació, millorar les condicions i la qualitat de vida dels ciutadans que hi resideixen, treballen o visiten la zona, i afavorir, la cohesió social. És per això que l’impacta que una pla de barris té sobre la zona d’intervenció no és només a nivell físic o de superfície, sinó que té un impacte humà i socialitzador, potenciant el màxim els valors de convivència.

Els barris amb major necessitat social i/o dèficits urbanístics més importants són els més susceptibles a acollir-se a la Llei de barris; nuclis antics, polígons d’habitatge dels anys seixanta i setanta, entre d’altres. En cas d’acollir-se a la Llei de Barris, els projectes reben un finançament que pot oscil•lar entre el 50 i el 75% del cost total del projecte.

Cal entendre la Llei de barris no com un programa per a barris amb problemes, sinó com una oportunitat i un repte per a barris amb projectes. Projectes que han de servir per millorar en diferents àmbits; habitatge, accessibilitat, dinamització del comerç, convivència, però tot seguint un criteri de globalitat i transversalitat.

Les actuacions que es porten a terme dins els projectes d’intervenció integral corresponen a vuit camps d’actuació ja definits per la Llei:

  1. millora de l’espai públic i provisió de zones verdes
  2. condicionament dels elements comuns de l’edificació
  3. provisió d’equipaments d’ús col·lectiu
  4. incorporació de les tecnologies de la comunicació
  5. implantació i millora d’infraestructures energètiques i ambientals
  6. foment de l’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i els equipaments
  7. desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica dels barris
  8. millora de l’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques


Notícies destacades en l´àmbit del comerç:

RECTA FINAL DE LA CAMPANYA D’IMPULS AL COMERÇ DE PROXIMITAT ‘BARRIS ANTICS, MOLT PER DESCOBRIR, MOLT PER OFERIR’, QUE COORDINA EL PLA DE BARRIS

DEL 2 AL 22 DE JUNY, TORNA LA CAMPANYA D’IMPULS AL COMERÇ DE PROXIMITAT ‘BARRIS ANTICS, MOLT PER DESCOBRIR, MOLT PER OFERIR’, QUE COORDINA EL PLA DE BARRIS

VALORACIONS POSITIVES PER AL PROJECTE DE DECORACIÓ NADALENCA DE LES PLACES DE TORELLÓ, A CÀRREC D’ESCOLES I ENTITATS