Festius amb obertura autoritzada

CALENDARI D'OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA 2021 / 2022


La Generalitat de Catalunya ha aprovat el calendari comercial definitiu d’obertura comercial autoritzada a Catalunya per al 2021. Els dies 3 i 10 de gener, 4 de juliol, 1 i 28 de novembre, 6, 8, 12 i 19 de desembre seran festius d’obertura autoritzada a Catalunya, d’acord amb la normativa catalana vigent d’horaris comercials.


El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General de Comerç, estableix els festius que s’especifiquen en el paràgraf anterior. D’acord també amb la llei d’horaris comercials, s’afegeixen dos dies més al calendari comercial per a cada municipi, en el cas de Torelló s’ha estipulat els dies 9 de maig i 14 de novembre.

Per l'any 2022, els dies d'obertura comercial autoritzada a tota Catalunya seran:

  • 2 i 9 de gener
  • 6 i 26 de juny
  • 15 d'agost
  • 6, 8 i 18 de desembre

I Torelló hi afegeix el 12 d'octubre i el 8 de maig