4t CONCURS D’APARADORS DINS EL MARC DEL FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA

 


BASES DEL CONCURS D’APARADORS DINS EL MARC DEL FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA

 

1.      Objecte i tema

Quart concurs d’aparadors dins el marc del Festival de Cinema de muntanya organitzat per l’ajuntament de Torelló amb la col·laboració del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló.

La temàtica serà el cinema de muntanya.

 

2.      Participants

Hi poden participar tots els establiments comercials, empreses de serveis i de restauració del municipi de Torelló que s’hagin inscrit al concurs i que decorin el seu aparador en relació amb la temàtica de cinema de muntanya.

 

3.      Inscripcions i termini de presentació de sol·licituds

Les inscripcions són gratuïtes i s’han de formalitzar fins el dia 31 d’octubre presentant el full d’inscripció (annex1) a la regidoria de comerç -Edifici La Cooperativa (C/ Enric Prat de la Riba, 17 de Torelló) mitjançant correu electrònic a comerc@gesbisaura.cat o al l’enllaç https://forms.gle/WYcQa4eBMQPUbRjMA 

En cap cas s’avaluarà un comerç no inscrit específicament per a aquest premi.

 

4.      Durada

Els aparadors hauran d’estar muntats i visibles al públic del 9 al 22 de novembre de 2019, ambdós inclosos. (dates de duració del festival).

 

5.      Jurat

El jurat el formaran dos professionals de diferents matèries relacionades amb l’aparadorisme i el disseny, un membre de l’ajuntament de Torelló, un membre de l’Agrupació de comerciants de Torelló (ACT) i un membre de l’organització del Festival de Cinema de muntanya.

El jurat farà valoracions dels aparadors en funció dels següents criteris:

-          Originalitat

-          Qualitat artística, treball de confecció dels aparadors

-          Elements que es puguin identificar del Festival de Cinema de muntanya de Torelló

-          Integració dels elements del comerç/servei dins el muntatge de l’aparador

El jurat farà diferents visites en els aparadors dels establiments participants entre el 9 i el 22 de novembre, per això cal que els aparadors participants estiguin muntats durant tot aquest període.

 

6.      Premis

L’organització reconeixerà els tres millors aparadors amb tres premis:

        1er premi: 450€

        2on premi: 300€

        3er premi: 150€

La Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló obsequiarà tots els establiments participants del segon concurs d’aparadors amb 2 entrades per a qualsevol sessió del Festival de Cinema de Muntanya 2020 a excepció de les sessions non-stop.

Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. Així mateix, si aquest ho cregués oportú podrà declarar deserta la concessió d’algun premi.

 

7.      Lliurament de premis

Els establiments guanyadors es donaran a conèixer en l’acte de lliurament de premis que tindrà lloc durant el mes de desembre de 2020 i posteriorment es publicaran a través del web www.comerctorello.cat ; www.ajtorello.cat i a les xarxes socials.

 

8.      Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la resolució del jurat.

Qualsevol fet imprevist o detall no inclòs en aquestes bases serà resolt pel jurat.

------

Més informació a comerc@gesbisaura.cat / 93 859 22 26