Comerç 21, projecte de suport a pimes comercials i de serveisUn Projecte promogut per la Diputació de Barcelona i PIMEComerç amb l’objectiu de millorar el comerç de la província de Barcelona.

Els objectius:


Aquest projecte té per objectiu definir i implementar noves estratègies per tal de donar l’impuls que necessita cada negoci de forma individual.
En aquest projecte es donarà suport, segons les necessitats de cada cas, a millorar àrees fonamentals dels comerços i serveis com ara, redefinir el model de negoci, comercialització i marketing, digitalització, equip humà, professionalització i gestió, entre d’altres.

IDENTIFICAR ELS PUNTS DE MILLORAIDENTIFICAR ELS PUNTS DE MILLORA
DEFINIR UN FULL DE RUTA AMB ELS OBJECTIUS I ACCIONS CONCRETES A DESENVOLUPAR DEFINIR UN FULL DE RUTA AMB ELS OBJECTIUS I ACCIONS                                        CONCRETES A DESENVOLUPAR
DISPOSAR D’UN EXPERT EN AQUELLS TEMES QUE ES PRIORITZIN PER POSAR EN MARXA LES ACTUACIONSDISPOSAR D’UN EXPERT EN AQUELLS TEMES QUE ES PRIORITZIN                             PER POSAR EN MARXA LES ACTUACIONS

La Metodologia:

Fase 1:

Selecció

Anàlisi de les candidatures i selecció de les empreses participants.

Fase 2:

Planificació

Diagnosi de l’empresa, definició d’objectius i accions de futur per assolir-los.
Durant aquesta fase farem:
  • Inici del projecte i sessió de networking entre els participants
  • 6 hores d’assessorament individualitzat
  • Sessions col·lectives sobre temàtiques generals identificades en base a les empreses participants

Fase 3:

Execució

10 hores d’acompanyament individualitzat en la implementació de les actuacions plantejades a la fase 2 per materialitzar els objectius.

Fase 4:

Seguiment

Les empreses rebran dues hores d’assessorament individualitzat als 6 mesos d’haver acabat el projecte, i una altra sessió de 2 hores més als següents 6 mesos, és a dir, un any després de l’implementació de les accions


Per més informació: 

www.comerc21.cat
comerc@gesbisaura.cat 
9385922 26