CALENDARI D'OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA 2019

La Generalitat de Catalunya ha aprovat el calendari comercial definitiu d’obertura comercial autoritzada a Catalunya per al 2019. Els dies 13 de gener, 7 de juliol, 12 d’octubre i 1, 6, 8, 15 i 22 de desembre de 2019, seran festius d’obertura autoritzada a Catalunya, d’acord amb la normativa catalana vigent d’horaris comercials.

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General de Comerç, estableix un total de vuit festius anuals, els que s’especifiquen en el paràgraf anterior. D’acord també amb la llei d’horaris comercials, s’afegeixen dos dies més al calendari comercial per a cada municipi, en el cas de Torelló s’ha estipulat els dies 12 de maig i 24 de novembre.