2n CONCURS D’APARADORS DINS EL MARC DEL FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA
BASES 


1.      Objecte i tema

Segon concurs d’aparadors dins el marc del Festival de Cinema de muntanya organitzat per l’ajuntament de Torelló amb la col·laboració de l’Agrupació de comerciants de Torelló, el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

La temàtica serà el cinema de muntanya.

2.      Participants

Hi poden participar tots els establiments comercials, empreses de serveis i de restauració del municipi de Torelló que s’hagin inscrit al concurs i que decorin el seu aparador en relació amb la temàtica de cinema de muntanya.

3.      Inscripcions i termini de presentació de sol·licituds

Les inscripcions són gratuïtes i s’han de formalitzar abans del dia 31 d’octubre presentant el full d’inscripció (annex1) a la regidoria de comerç -Edifici La Cooperativa (C/ Enric Prat de la Riba, 17 de Torelló) mitjançant correu electrònic a comerc@gesbisaura.cat o al l’enllaç https://goo.gl/ELY2XG
En cap cas s’avaluarà un comerç no inscrit específicament per a aquest premi.

4.      Durada

Els aparadors hauran d’estar muntats i visibles al públic del 9 al 25 de novembre de 2018, ambdós inclosos.

5.      Jurat

El jurat el formaran dos professionals de diferents matèries relacionades amb l’aparadorisme i el disseny, un membre de l’ajuntament de Torelló, un membre de l’Agrupació de comerciants de Torelló (ACT) i un membre de l’organització del Festival de Cinema de muntanya.

El jurat farà valoracions dels aparadors en funció dels següents criteris:
-          Originalitat
-          Qualitat artística, treball de confecció dels aparadors
-          Elements que es puguin identificar del Festival de Cinema de muntanya de Torelló
-          Integració dels elements del comerç/servei dins el muntatge de l’aparador

El jurat farà diferents visites en els aparadors dels establiments participants entre el 9 i el 25 de novembre, per això cal que els aparadors participants estiguin muntats durant tot aquest període.

6.      Premis

L’organització reconeixerà els tres millors aparadors amb tres premis:
        1er premi: 450€
        2on premi: 300€
        3er premi: 150€
La Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló obsequiarà tots els establiments participants del segon concurs d’aparadors amb 4 entrades per a qualsevol sessió del Festival de Cinema de Muntanya 2018 a excepció de les sessions non-stop.
Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. Així mateix, si aquest ho cregués oportú podrà declarar deserta la concessió d’algun premi.

7.      Lliurament de premis

Els establiments guanyadors es donaran a conèixer en l’acte de lliurament de premis que tindrà lloc durant el mes de desembre de 2018 i posteriorment es publicaran a través del web www.comerctorello.cat i a les xarxes socials.

8.      Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la resolució del jurat.
Qualsevol fet imprevist o detall no inclòs en aquestes bases serà resolt pel jurat.