CONCURS D’APARADORS DINS EL MARC DEL FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA


BASES 


1.      Objecte i tema
Primer concurs d’aparadors dins el marc del Festival de Cinema de muntanya organitzat per l’ajuntament de Torelló amb la col·laboració de l’Agrupació de comerciants de Torelló i el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló.
La temàtica serà el cinema de muntanya.

2.      Participants
Hi poden participar tots els establiments comercials, empreses de serveis i de restauració del municipi de Torelló que s’hagin inscrit al concurs.

3.      Inscripcions i termini de presentació de sol·licituds
Les inscripcions són gratuïtes i s’han de formalitzar fins el divendres 3 de novembre presentant el full d’inscripció a l’Edifici de La Cooperativa o mitjançant inscripció online seguint l'enllaç: https://goo.gl/yq8BWq

En cap cas s’avaluarà un comerç no inscrit específicament per a aquest premi.

4.      Durada
Els aparadors hauran d’estar muntats i visibles al públic del 6 al 19 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

5.      Jurat
El jurat el formaran dos professionals de diferents matèries relacionades amb l’aparadorisme i el disseny, un membre de l’ajuntament de Torelló, un membre de l’Agrupació de comerciants de Torelló (ACT) i un membre de l’organització del Festival de Cinema de muntanya.
El jurat farà valoracions dels aparadors en funció dels següents criteris:
-          Originalitat
-          Qualitat artística, treball de confecció dels aparadors
-          Elements que es puguin identificar del Festival de Cinema de muntanya de Torelló
-          Integració dels elements del comerç/servei dins el muntatge de l’aparador

El jurat farà diferents visites en els aparadors dels establiments participants entre el 6 i el 19 de novembre, per això cal que els aparadors participants estiguin muntats durant tot aquest període.

6.      Premis           
L’organització reconeixerà els tres millors aparadors amb tres premis:
        1er premi: 450€
        2on premi: 300€
        3er premi: 150€
Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. Així mateix, si aquest ho cregués oportú podrà deserta la concessió d’algun premi.

7.      Lliurament de premis
Els establiments guanyadors es donaran a conèixer en l’acte de lliurament de premis que tindrà lloc durant el mes de novembre de 2017.


8.      Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la resolució del jurat.

Qualsevol fet imprevist o detall no inclòs en aquestes bases serà resolt pel jurat.