Les bosses es paguen. Que no les pagui el medi ambient


Com ja sabeu, ha entrat en vigor l’obligatorietat de pagar les bosses de plàstic a tots els establiments comercials, en virtut de la llei 5/2017,  de 28 de març de mesures fiscals administratives, financeres i del sector públic, que ha aprovat un seguit de modificacions del text refós de la Llei reguladora dels residus.
Aquesta mesura es concreta en la prohibició del lliurament gratuït de bosses de caixa o de lliurament a domicili de qualsevol material plàstic, incloent el plàstic en general, el plàstic oxodegradable i el plàstic biodegradable, amb exclusió de les compostables que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 13432 o equivalent, en els punts de venda de mercaderies o productes

La prohibició és d'aplicació a tots els comerços de Catalunya, sigui quina sigui la seva tipologia, sempre que en vendre el producte facin servir bosses de plàstic.
Per garantir la difusió de la norma, la Generalitat de Catalunya ha iniciat la campanya informativa "Les bosses es paguen. Que no les pagui el medi ambient", adreçada als comerços, i a la ciutadania en general, per comunicar-los que a partir d'ara les bosses de plàstic deixen de ser gratuïtes, i que tenen alternatives per dur la compra.  

Catalunya és, un cop més, pionera a I'Estat Espanyol en l'aplicació de mesures que fa a la reducció del consum de bosses de plàstic. Fem-ho, entre tots, possible.

Gràcies per la vostra col·laboració.